Kategori: Uncategorized

Digital teknik som förändrar vardagsarbetet!

Vi befinner oss i början av en utvecklingsspiral där digitala verktyg ständigt ser dagens ljus. I takt med att kommunikationstekniken utvecklas så kommer vi att få tillgång till allt mer avancerade apparater och förhoppningsvis också tjänster som vi kan använda var vi än befinner oss.

Via våra smarta telefoner har vi fått en försmak på vart vi är på väg. För de flesta yrkesgrupper så innebär det ständiga förändringar som berör vardagsarbetet. Genomslagskraft i förändringen hänger ofta ihop med hur enkel och tillgänglig själva apparaten är men också hur stor nyttan av användningen är i förhållande till priset. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort när nyttokalkylen görs och det är: Hur enkelt är det att integrera informationen från de nya digitala verktygen med verksamhetssystemet som vi använder till vardags? Digitala bilder är idag en etablerat och viktig del av dokumentationen för många inspektörer och även mätresultat integrerar många direkt med verksamhetsystemen via exempelvis diarienumret. Läs mer

Annonser

Bilder från seminarier om goda exempel

Tillsynsutveckling i Väst anordnar två dagar med seminarier på Burgårdens Konferenscentrum i Göteborg. Yrkesföreningen Miljö och Hälsa finns på plats.

image

Om kommunikation

image

Mingelpaus

image

Skatteverket berättar om hur de arbetar med service