Kategori: Tidningen Miljö&Hälsa

Vilda djur – stör dom?

….det är tema i kommande nummer av Miljö&Hälsa.

miljoochhalsa4_2013_stor_Ur innehållet:

Mångfaldscertifierat miljökontor i Växjö
Certifieringen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret uppfyller högt ställda krav på arbetssätt

Vildsvin ingen olägenhet för människors hälsa
Ebba Olsson har arbetat som inspektör i Alvesta kommun. Där fick hon och hennes kollegor ta ställning till om miljökontoret ska göra något när vildsvin tar sig in i tätbebyggda områden.

Vilda djur i Åstorp
Åstorp får ofta besök av vilda djur och fåglar. Sommaren 2012 kom vildsvinen på besök och många invånare blev skrämda.

Protein mot stickmygg
I Deje, strax norr om Forshaga i värmland har människor plågats av mygg. Därför bestämde sig kommunen för att undersöka det hela närmare och nu har regeringen gett kommunen tillstånd att bekämpa myggen.

Yttrande om remiss om klimatfärdplan 2050
Yrkesföreningen miljö och hälsa är remissinstans och den här gången har föreningen yttrat sig om regeringens långsiktiga färdplan mot nolltolerans av växthusgaser 2050.

Nästa nummer: Tema Piller – receptfria läkemedel och kosttillskott. Manusstopp: 24 maj!

Annonser

Bloggen och nytt nummer av Miljö&Hälsa

Nu ska bloggen länkas ut på Facebooksidan och snart även på hemsidan, ymh.se.

Ett nytt nummer av tidningen är på väg till tryck och den bör hamna i brevlådorna från och  med den 19 april. Den här gången är temat gruvor.

Innehållsförteckningen

Sid 6 – Lagändring gav gruvboom
Minerallagen trädde i kraft 1 juli 1992 och ersatte gruvlagen. i dag växer gruvindustrin lavinartat.

Sid 8 – Skydd i miljöbalken har ingen betydelse
ett utländskt företag genomför omfattande prospektering och provborrningar i ett fjällområde nära Kebnekaise – Sjaunja. Detta trots att området är skyddat av miljöbalken.

Sid 10 – Försurning i gruvans spår
Försurning är en reaktion som följer i gruvornas och metallernas spår. men tungmetaller syns inte och de drabbar inte plötsligt utan långsiktigt och de gör stor skada när det blir obalans i naturen.

Sid 13 – Bergstaten – en myndighet med anor
”Den landsomfattande organisationen av samtliga bergmästare har genom tiderna omväxlande kallats bergsstaterna, bergslagsstaterna och, från och med 1875, bergsstaten.”blir obalans i naturen.”