Kategori: IT

Digital teknik som förändrar vardagsarbetet!

Vi befinner oss i början av en utvecklingsspiral där digitala verktyg ständigt ser dagens ljus. I takt med att kommunikationstekniken utvecklas så kommer vi att få tillgång till allt mer avancerade apparater och förhoppningsvis också tjänster som vi kan använda var vi än befinner oss.

Via våra smarta telefoner har vi fått en försmak på vart vi är på väg. För de flesta yrkesgrupper så innebär det ständiga förändringar som berör vardagsarbetet. Genomslagskraft i förändringen hänger ofta ihop med hur enkel och tillgänglig själva apparaten är men också hur stor nyttan av användningen är i förhållande till priset. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort när nyttokalkylen görs och det är: Hur enkelt är det att integrera informationen från de nya digitala verktygen med verksamhetssystemet som vi använder till vardags? Digitala bilder är idag en etablerat och viktig del av dokumentationen för många inspektörer och även mätresultat integrerar många direkt med verksamhetsystemen via exempelvis diarienumret. Läs mer

Annonser

Debatt: Vad fick vi ut av leverantörernas svar?

Del 2 B

Det är förstås en tolkningsfråga som beror på den referensram man använder vid bedömningen. Generellt kan man säga att det var ganska väntade svar som varken överraskar eller förvånar. Men det intressanta är att av svaren kan vi bygga en bild av den nya systemgenerationen. En ”förväntans-bild” som förhoppningsvis kan bidra till att de kommuner som vill redan nu kan börja förberda sig. Läs mer

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid

Del 2 A

Vad kan vi förvänta oss av nästa generation verksamhetssystem
inom miljö- och hälsovårdsområdet? 

Den frågan har ställts till fem potentiella leverantörer på den
svenska marknaden på så sätt att alla fick

samma enkät på 18 frågor fördelat på 7 olika områden.
De fem tillfrågade företagen var:

– EDP Consult AB, Staffanstorp
– Lemontree AB, Stockholm
– OA Data, Göteborg
– Prosona AB, Eskilstuna
– Tekis AB, Stockholm/Köping

Lite överraskande var det att endast två företag som svarade.
Att det var EDP Consult och Tekis var däremot inte överraskande
eftersom de tillsammans är systemleverantörer till ca 95 % av landets 290
kommuner/regioner. Enkäten omfattade som sagd 18 frågor som
redovisas här tillsammans med svaren från EDP Consult och Tekis.

Ladda ner del 2 A (pdf) med alla frågor och svar >>

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid!

(Del 1 av 3)

Ladda ner del 1 (pdf)>>

Digitala hjälpmedel tar allt större plats i vår vardag. På bara ett par decennier har vi datoriserat vardagsarbetet och gjort oss helt beroende av datorer i alla möjliga storlekar. Vi befinner oss i en utvecklingsspiral som rör sig allt snabbare vara sig vi vill det eller ej. Om du för ett ögonblick tänker tillbaka så har digitaliseringen under samma decennier medfört en rad ganska genomgripande förändringar:

– Mobiltelefonerna har förvandlats från tegelstenar till smartphones/fickdatorer

– Datorerna har minskat från knappt släpbara till små behändiga kommunkationsapparater

– Vi har gått från analoga kameror med film till inbyggda digitala kameror som levererar bilder direkt

– Vi har gått från stora klumpiga bildskärmar till små enkla kommunikativa läs läsplattor

Allt har gått fantastiskt snabbt och det är långt ifrån slut. Vi är bara i början av det som kallas den digitala medieintegrationen. De medier – radio, TV, tidningar, telefoni m fl – som tidigare hade sina egna dedikerade kanaler för kommunikation håller på att smälta samman på en enda stor kommunikationsplattform som heter: Just det – Internet. Sedan 1995 då Internet öppnades publikt har det gått enormt fort. Läs mer