Kategori: Inbjudan

Kurs i provtagning och livsmedelsanalys

Lär dig mer om provtagning och analysutvärdering, olika analysmetoder och bedömning av analysresultat. EU-kommissionens kontrollorgan FVO (Food and Veterinary Office) har vid sina granskningar av Sveriges Livsmedelskontroll, riktat kritik mot att Sveriges kontrollmyndigheter tar för lite livsmedelsprover och att kunskaperna om provtagning och bedömning av analyser behöver ökas. YMH kan nu i samarbete med analysföretaget ALcontrol erbjuda en unik utbildning för dig som är livsmedelsinspektör.

Kursen består både av en grundläggande teoretisk del om mikrobiologi och provtagning samt en praktisk del på laboratoriet där valda livsmedel ansätts och utvärderas under kursdagarna.

Kursledare är Jeanette Forsell som är livsmedelskonsult på ALcontrol och har mångårig erfaren-het av att hålla utbildningar inom livsmedelsområdet och Nils Alesund som varit senior adviser/miljöexpert på SKL till nyligen och dessförinnan under många år miljö– och stadsbyggnadschef och miljöchef i flera kommuner.

Kursen är på två dagar med start kl 09.30 dag 1 och slut kl 16.00 dag 2.

Avgifter: Medlem i YMH betalar 3 950:- exkl moms. Observera att medlemskapet är personligt.
Ej medlemmar betalar 4 700:- exkl moms. Kaffe, lunch och kursmaterial ingår.

Allmänna frågor om kursen kan ställas till Nils Alesund, tel 070-786 73 11 eller via mail på kurser@ymh.se. Frågor om kursens innehåll och tekniska frågor kan ställas till Jeanette Forsell på 076-527 40 66 eller via mail på jeanette.forsell@alcontrol.se.

Inbjudan och anmälningsblankett finns på http://www.ymh.se och på www.alcontrol.se

Annonser