Kategori: Gästbloggare

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid

Del 2 A

Vad kan vi förvänta oss av nästa generation verksamhetssystem
inom miljö- och hälsovårdsområdet? 

Den frågan har ställts till fem potentiella leverantörer på den
svenska marknaden på så sätt att alla fick

samma enkät på 18 frågor fördelat på 7 olika områden.
De fem tillfrågade företagen var:

– EDP Consult AB, Staffanstorp
– Lemontree AB, Stockholm
– OA Data, Göteborg
– Prosona AB, Eskilstuna
– Tekis AB, Stockholm/Köping

Lite överraskande var det att endast två företag som svarade.
Att det var EDP Consult och Tekis var däremot inte överraskande
eftersom de tillsammans är systemleverantörer till ca 95 % av landets 290
kommuner/regioner. Enkäten omfattade som sagd 18 frågor som
redovisas här tillsammans med svaren från EDP Consult och Tekis.

Ladda ner del 2 A (pdf) med alla frågor och svar >>
Annonser

Debatt: Verksamhetsutveckling i en digital samtid!

(Del 1 av 3)

Ladda ner del 1 (pdf)>>

Digitala hjälpmedel tar allt större plats i vår vardag. På bara ett par decennier har vi datoriserat vardagsarbetet och gjort oss helt beroende av datorer i alla möjliga storlekar. Vi befinner oss i en utvecklingsspiral som rör sig allt snabbare vara sig vi vill det eller ej. Om du för ett ögonblick tänker tillbaka så har digitaliseringen under samma decennier medfört en rad ganska genomgripande förändringar:

– Mobiltelefonerna har förvandlats från tegelstenar till smartphones/fickdatorer

– Datorerna har minskat från knappt släpbara till små behändiga kommunkationsapparater

– Vi har gått från analoga kameror med film till inbyggda digitala kameror som levererar bilder direkt

– Vi har gått från stora klumpiga bildskärmar till små enkla kommunikativa läs läsplattor

Allt har gått fantastiskt snabbt och det är långt ifrån slut. Vi är bara i början av det som kallas den digitala medieintegrationen. De medier – radio, TV, tidningar, telefoni m fl – som tidigare hade sina egna dedikerade kanaler för kommunikation håller på att smälta samman på en enda stor kommunikationsplattform som heter: Just det – Internet. Sedan 1995 då Internet öppnades publikt har det gått enormt fort. Fortsätt läsa