Digital teknik som förändrar vardagsarbetet!

Vi befinner oss i början av en utvecklingsspiral där digitala verktyg ständigt ser dagens ljus. I takt med att kommunikationstekniken utvecklas så kommer vi att få tillgång till allt mer avancerade apparater och förhoppningsvis också tjänster som vi kan använda var vi än befinner oss.

Via våra smarta telefoner har vi fått en försmak på vart vi är på väg. För de flesta yrkesgrupper så innebär det ständiga förändringar som berör vardagsarbetet. Genomslagskraft i förändringen hänger ofta ihop med hur enkel och tillgänglig själva apparaten är men också hur stor nyttan av användningen är i förhållande till priset. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort när nyttokalkylen görs och det är: Hur enkelt är det att integrera informationen från de nya digitala verktygen med verksamhetssystemet som vi använder till vardags? Digitala bilder är idag en etablerat och viktig del av dokumentationen för många inspektörer och även mätresultat integrerar många direkt med verksamhetsystemen via exempelvis diarienumret.

Men tittar vi framåt och tror på en stadig ökning av digitala verktyg för datainsamling så är det inte svårt att tänka sig nyttan av en webbaserad uppsamlingsplats dit man kan skicka sin insamlade information från fältet. Antingen direkt till ett ärende eller till en ”mapp” där avsändaren efter bearbetning eller gallring kan styra informationen vidare till ett projekt eller ett ärende.

Låt oss se närmare på ett av dessa nya digitala verktyg med stor förändringspotential. Det handlar om en laserstyrd spektrometer.

Ett revolutionerande verktyg!

Serstech i Lund lanserade för några månader sedan en laserstyrd spektrometer i fickformat. Det är ett imponerande verktyg som med sekunders fördröjning identifierar kemiska substanser i både fast och flytande form och presenterar dem på en display med namn på ämnet du hittat, råd om vad du bör göra samt en tillförliglighetsfaktor. Det är slut på dagar eller veckors väntan på svar på laboratorieprov. Nu handlar det om sekunder och i värsta fall om någon minut innan svaret presenteras. Det låter smått otroligt men inte desto mindre är det sant. Serstech har lyckats göra en fickvariant – stor som en mobiltelefon (se bild 1) – av ett tidigare stort fast laboratorieinstrument. Med hjälp av laserteknik scannas materialet av och med hjälp Serstech´s minimalistiska variant av det standardiserade Raman-spektrometer identifieras de kemiska substanserna och en digital variant av ett s k  ”tumavtryck” skapas.

En snabb jämförelse mot de max 9.000 referensavtryck som för närvarande finns till spektrometern ger svar direkt. Vid behov kan jämförelser göras mot en egen databas med precis de ämnen du vill hitta. Spektrometern kan kommunicera med en mobiltelefon (trådlöst via Bluetooth) eller en dator (USB eller Bluetooth). Det basala kravet är att substanserna i det scannade provet är igenkända via sina digitala tumavtryck. Databaser med nya substanser kan köpas till även i efterhand.

Spektrometern finns i tre varianter. Nr 1 är den jag tror kommer att finnas var och varannans inspektörs ficka så småningom. Nr 2 är en inbyggnadsvariant som med fördel kan byggas in i processflöden och kommunicera sina bilder via den inbyggda kommunikationsenheten. Nr 3 är spektrometern i en chips-variant för inbyggnad med en storlek på endast 15 X 16,5 mm och endast 1mm tjock. Ett minst sagd minimalistisk spektrometer för framtiden!

Många användningsområden

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns det en mängd olika användningsområden. Redan nu kan instrumentet användas för inspektion av kemikalier. Och när VA-Syd i Malmö provar tekniken för att detektera algblomning via kontinuerliga vattenanalyser så är det inte svårt att se det ”early-warning-system” som larmar när det är dags att höja beredskapen och sätta in åtgärder.

Vid saneringar av förorenad mark kommer man framöver att kunna få en tydlig bild av vad det är för miljögifter man har att göra med utan att behöva invänta tidsödande labsvar, även om just denna teknik idag inte mäter de lägsta koncentrationerna. Det är inte svårt att se hur beslutssituationer för inspektörer flyttas ut till ort och ställe där provtagningarna görs. Men samtidigt väcks också frågan: Hur ska det beslutsstöd se ut som ger inspektören möjlighet att agera på ort och ställe? Jag tror att ska man flytta beslutsfattandet med ut i den verklighet där saker och ting händer så ska man också ha tillgång till ett ordentligt beslutsunderlag. Det är inget konstigt. Tvärtom så finns det väldigt fina möjligheter att bygga upp beslutsstöd kring de vanligast förekommande situationerna. Men det finns inga sådana idag och det finns ingen tradition av att arbeta med dem.

Jag ser också tydliga användningsområden inom både livsmedel och hälsoskydd. Prov från kök, bad, dagis, skolor m m kan enkelt avslöja oönskade substanser som måste åtgärdas. Här spelar tiden en viktig roll. Ju snabbare man kan åtgärda smitthärdar, bakterieförekomster och eliminera oönskade kemikalier desto mindre är risken för att skador uppstår och människor far illa.

Jag ser förstås fram emot appen som enkelt kan konfigureras för förvaltningarnas olika verksamhetsområden. Appen som från en smartphone kan skicka ett provresultat tillsammans med bilder och GPS-koordinater direkt till ett ärende i verksamhetssystemet eller åtminstone till ”mappen” där ”Mina provsvar” finns. Då kan jag, väl tillbaka på kontoret, redigera de delar som ska länkas till olika ärenden och slänga det som inte behövs. Från mitt perspektiv skulle det vara ett steg mot en effektivisering av vardagsarbetet.

Summa summarum

”Internet of things” är ett scenario där allt mellan himmel och jord kan kopplas ihop under förutsättning att det förstås finns någon nytta med det. Apparater, personer, sensorer med mera kan förses med en unik identitet (läs IP-adress) och kommunikationsmöjligheter för att kunna överföra data sinns emellan via Internet. Vi har bara sett konturerna av IoT ännu men en laserstyrd spektrometer i fickformat som via en smartphone, kan kommunicera mot ”Min mapp” är ett utmärk exempel på den redan utstakade vägen. Det är ett verktyg med en enorm potential att ändra vardagsarbetet. Som vanligt kan vi inte säga något om när det ska hända och hur snabb spridningen kommer att vara, men att det blir så det är jag övertygat om.

Preben Larsen, Konsult och verksamhetsutvecklare
(preben.larsen@effektivitet.net)

prebenFaktaruta: Preben Larsen, Konsult och verksamhetsutvecklare. Sedan slutet av 70-talet har jag varit verksam i IT-branschen. Från Kommundata till ett antal privata företag har jag arbetat med både utveckling och implementering av verksamhetssystem. De senaste åren har jag arbetat som fristående konsult och via ett längre uppdrag i Solna stad fick jag upp ögonen för de möjligheter till verksamhetsutveckling som finns på miljö- och hälsoskyddsområdet.

Annonser

Kommentera gärna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s