Björne bloggar: Inspektörens lovsång

Så till det viktiga Tema B, Inspektörens roll och funktion.
(Laddda hem rapporten här)

Beskrivningen av hur en inspektion utförs kunde inte ha gjorts bättre! Läs särskilt vad som sägs om att ge en del av sin själ till tillsynsobjektet, sid 115! Den som inte får tårar i ögonen av innehållet i kapitel 6 och 7 är en kallhamrad, hårdhjärtad anti-byråkrat. Och allt detta vackra som pågår inom en inspektör kan utmärkt sammanfattas så här (sid 126): ”För en utomstående ser det bara ut som att inspektören rör sig lite planlöst i rummet medan hon eller han låter blicken fara över väggar och golv. Det inspektören egentligen gör är att hon eller han kopplar på sitt professionella seende och utifrån sin kunskap och erfarenhet arbetar sig fram till en bedömning av miljösäkerheten i verksamheten.”

Umgås du mycket med andra inspektörer, eftersom vi är så vansinnigt trevliga och intressanta? Har du ibland lite dåligt samvete för det, eftersom du känner att du kanske snöar in och fjärmar dig från den där verkligheten som tillsynsobjekten brukar tala om? Nu behöver vi inte ha det längre – läs resonemanget kring vårt unika tal och vikten av att öva på det på sid 127-128.

Det är bara en sak som förvånar Björne. På sid 139 beskrivs en bild av en allmänt riktad kritik mot att karriärvägarna inom miljötillsynen är otydliga eller att det inte finns några. Så vitt Björne känner till finns det bara en person som klagar över detta; en person som utsett sig själv till talesperson för kåren och förfärande nog vunnit gehör hos såväl utbildarna som centrala verk. Björne vill snarare se det som ett problem att det finns enstaka karriärister inom en kår där det istället bör råda en stark kåranda. Den autonome ämbetsmannen stannar på sin post för att försvara de demokratiska värdena, även när det blåser snålt. Pengar och makt lockar inte den ideale inspektören.

bjornes_2

Annonser

  1. Peter Sjö

    Björne skriver en del vassa kommentarer om EMT. Det är givetvis bra att påpeka dumheter som skrivs om vårt jobb. Jag skulle vilja betona det viktiga i att EMT över huvud taget har genomförts och att det funderas i lite mer organiserade banor på hur all den tid vi lägger ner på tillsyn används och vad vi uträttar och kan uträtta. Det behövs någon med lite överblick och gärna utifrånblick som ger sig in i diskussionen och ifrågasätter vad vi gör och hur vi gör det. Lika väl som inifråndiskussionen (vi själva) behövs. Jag tror att vi ibland blir lite insnöade i vårt eget revir. Jag har t ex upplevt en befriande känsla när EMT-folket pratade datorstöd (i linje med artikeln i senaste MoH). Varför har inte användarföreningarna kommit på det här tidigare? Eller för den delen datafirmorna. Och det här med motiverande samtal. Jag håller med om att vi ska se till att lagarna följs. Men varför ta till storsläggan om man kan ”tala dom till rätta”? Når man bättre resultat om någon blir förbannad på inspektören? Låt oss använda EMT-materialet, det som är bra, och fortsätta diskussionerna om hur vi blir bättre på att nå våra mål. Det verkar komma fler och fler diskussionsforum för oss, vad bra!

    Peter Sjö

    • Preben Larsen

      Jag har efter att ha läst de kapitel som berör systemlösningar i EMT-rapporten en väldig positiv syn på möjligheterna att skapa en nationell plattform som indikerar hur Sverige förhåller sig till sina 16 miljökvalitets mål. Tänk om man (läs Naturvårdsverket) redan 1999 när Sveriges riksdag antog de 15 första målen hade skapat de XML-scheman, d v s de definitioner och regler som behövs för att informationssystem ska kunna utväxla data sinsemellan, så hade vi idag haft mer än tio års statistik baserat på lokala miljötillsyn att analysera. det är mig en gåta hur man kunde fastställa miljökvalitetsmålen utan att också fundera på hur man skulle följa upp dem. Inte ens 2005 när man lade till det 16 målen slogs man av den tanken. Men Livsmedelsverket gjorde det för några år och begärde in data en (1) gång per år. (Varför inte 12 gångar per år ?) Så någon har ju tänkt tanken och faktisk också realiserat den om än i liten utsträckning. Men det kan ju aldrig vara för sent att göra det grundläggande jobbet som kommer att bana vägen för bra förändringar. EMT-rapporten är,,till de delar jag har läst, en fantastisk bra rapport, . Hoppas det kommer en aktivitetsplan som berättar hur nationens ramverk ska realiseras och vem som ska göra det samt att leverantörerna av verksamhetssystem har läst den.

Kommentera gärna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s